Cảm âm Yêu Từ Phía Xa - Chi Dân

Cảm âm Yêu Từ Phía Xa - Chi Dân
Lượt xem : 150
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

Dù anh biết em không yêu anh nhưng anh chẳng thể khác hơn
Do re mi re re do do xi xi mi mi re do

Cuộc đời chẳng ưu tiên cho anh nên anh là người đến sau

La xi do xi xi la la sol sol mi mi xi la

Chẳng ai cấm cho ta mơ đâu nên những ngày mình có nhau

La xi do xi xi la la sol sol mi mi xi la

Bấy nhiêu ngày anh mơ.

Xi la sib la xi

Một ngày nào đó không ai bên em hãy nhớ vẫn còn có anh

Do do re mi re re do do xi xi m mi re do

Cuộc đời có cho ta bao lâu nên hãy mở lòng với nhau

La xi do xi xi la la sol sol mi mi xi la

Đừng quan tâm bên nhau bao lâu hãy nhớ 1 ngày có nhau

La xi do xi xi la la sol sol mi mi xi la

Sẽ không còn buồn nữa đâu

Xi la sib la xi la

Cám ơn người đã cho a lại cảm giác

Do xi mi do xi la sol la la

Bình yên tận sâu nơi đáy lòng

Do xi do xi do re sol

Từ khi ai ra đi quên tôi về nơi ấy

Mi sol la la la xi la xi la xi do

Bao nhiêu đêm tôi ngồi đây

Do do do, xi xi xi

Và thời gian đã chọn

Do do re mi la

Đúng lúc để trái tim lại biết yêu

Mi mi mi mi re do mi re

Duyên trời đang phũ nhận

Xi xi do re sol

Cho anh yêu em nhưng từ phía xa

Re re re re

Những nơi em từng chân bước đi qua

Do xi re do la xi do mi do re do xi mi

Anh bước theo sau

Do re do xi

Yêu em từ sau

Do xi la xi

Tags : Chi Dân
Đăng nhập để bình luận bài viết