Cảm âm Yêu Mà - Khắc Việt

Cảm âm Yêu Mà - Khắc Việt
Lượt xem : 284
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-08-21

Sáo Đô

 

Yêu mà đau khổ thế này, thì chia tay

Sol fa sol fa la re, re sol sol

Yêu mà không còn tin không còn muốn gần nhau

Sol fa sol fa sol sol fa la re fa 

Yêu mà suy nghĩ suốt ngày,  tiếp tục hay thôi

Sol fa sol la fa re, sol fa sol sol 

Yêu mà khi găp nhau không thấy muốn gần

Sol fa sol fa sol do2 re2 do2 la 

Em ơi chia tay thôi, ta đã vì nhau bao lần rồi

Re2 re2 do2 do2 do2, do2 re2 la do2 do2 la la 

 

Yêu là khi câu chuyện chúng mình là của nhau

Sol fa sol fa la re fa fa sol

Chuyện của em cũng như chuyện của anh

La do2 re2 do2 la sol la 

Yêu là san sẻ những điều, từ quá khứ

Sol fa sol sol la re, fa sol sol 

Rồi nghĩ đến ngày tương lai

Fa re2 do2 sol la la 

Yêu mà không còn những ngày mình cầm tay

Sol fa sol fa la re fa fa sol 

Tự động những chiếc hôn nồng say,

Fa fa re2 re2 do2 sol la 

yêu mà qua tận mấy ngày, mình không muốn hỏi nhau điều gì

Sol fa sol sol la re, fa sol sol sol fa mi re 

 

Sáo La

 

Em cũng suy nghĩ rất nhiều và phân vân

Sol fa sol sol la re fa sol sol 

Còn yêu hay là đang níu giữ

Fa do2 do2 sol la la la 

Hay là không thể chấp nhận lời chia tay

Sol fa sol sol la re fa sol sol 

Người khác sẽ làm mọi điều thay

La do2 do2 la la do2 re2 

Anh và em bây giờ ta như thế nào? 

Re2 do2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol

Tiếp tục không ? Hay ta dừng lại

Do2 la do2 ? Do2 do2 la sol-la

Ta có dám cho nhau cơ hội

Do2 do2 do2 do2 do2 la sol 

Gặp người mới và thay đổi cuộc đời

La do2 do2 do2 do2 la do2 re2 

Anh có muốn điều đấy là sự thật

Re2 do2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol 

Mình chia tay và không găp lại nữa

La do2 do2 do2 do2 sol sol la 

Nếu điều đó khiến ta sẽ nhẹ lòng

Re2 do2 re2 re2 re2 do2 la sol 

Em nghĩ mình nên chia tay

Do2 do2 la do2 re2 re2 

 

 

Yêu là khi  chúng ta nói chia tay

Mi2 re2 mi2 mi2 re2 re2 sib la 

Dù ta nói nhưng tay vẫn giữ lấy

Sib do2 re2 do2 do2 sol la la 

Yêu là khi trái tim chung nhịp đập

Mi2 re2 mi2 mi2 re2 re2 sol sol

Không cần nói cũng thấu hiểu được nhau

Do2 la do2 do2 la sol do2 re2

ábvcvđv

Tags : Khắc Việt
Đăng nhập để bình luận bài viết