Cảm âm Về Đây Em Lo chuẩn cho sáo trúc !

Cảm âm Về Đây Em Lo chuẩn cho sáo trúc !
Lượt xem : 2694
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-29

Đêm Hôm Nay Sao Quá Chơi Vơi Đặng Lòng Đau Bước Chân Rã Rời
Re2 re2 re2 re2 mi2 re2 do2, sol la do2 re2 do2 re2 la

Yêu Đơn Phương Đau Lắm Ai Ơi Hạnh Phúc Đã Xa Mù Khơi.
Re2 re2 re2 re2 mi2 re2 do2, la re2 re2 do2 la re2 

Khi Xưa Còn Bên Nhau Em Giấu Không Nói Ra.
Re2 re2 do2 re2 re2, re2 la2 sol2 la2 sol2

Nên Anh Đâu Biết Yêu Thương Trong Em Là.
Sol2 sol2 la2 do3 la2 la2 sol2 sol2 fa2
Bao Nhiêu Là Mong,Nhiêu Là Mơ, Nhiêu Là Yêu.
Re2 re2 do2 re2, re2 do2 re2 re2 do2 sol2

Suốt Cuộc Đời Này,Chắc Không Bao Giờ Anh Hiểu.
Sol do2 do2 do2 re2 do2 do2 la do2 re2

ĐK:
Tôi Ơi Buồn Làm Gì,Tôi Ơi Bước Đi Đi.
Fa2 fa2 mi2 do2 re2, fa2 fa2 la2 sol2 sol2 

Đừng Hoài Mong Nữa Anh Ấy Không Yêu Mình Đâu Mà.
Sol2 sol2 la2 do3 la2 do3 fa2 fa2 re2 fa2 re2

Đã Cố Phải Dằn Lòng,Quên Anh Chẳng An Tâm.
Fa2 fa2 mi2 do2 re2, fa2 fa2 la2 sol2 sol2

Vì Em Cảm Thấy Ai Kia Không Yêu Anh Thật Lòng.
Sol2 la2 sol2 do3 la2 la2 fa2 fa2 mi2 do2 re2

Em Vẫn Sẽ Chờ Hoài,Em Không Bỏ Anh Đi.
Fa2 fa2 mi2 do2 re2, fa2 fa2 la2 sol2 sol2 

Dù Cuộc Đời Sóng Gió Có Mỏi Mệt Thì Anh.
Sol2 sol2 sol2 la2 do3, do3 do3 la2 sol2 la2

Anh Cứ Quay Về Đây,Em Lo Lắng Cho Anh.
Fa2 fa2 mi2 do2 re2, fa2 fa2 la2 sol2 sol2 

Em Sẽ Không Yêu Ai Ngoài Anh.
Mi2 mi2 mi2 mi2 re2 do2 re2
 

Tags : Nhạc trẻ
Đăng nhập để bình luận bài viết