Cảm âm Tuổi Hồng Thơ Ngây full cho sáo trúc, kèn Harmonica, Kalimba !

Cảm âm Tuổi Hồng Thơ Ngây full cho sáo trúc, kèn Harmonica, Kalimba !
Lượt xem : 1861
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-07-11

Tuổi hồng thơ ngây, từ mái trường, ấu thơ đã đi qua rồi.
Fa sol la si, si si sol, sol do2 do2 la sol fa
Để lại trong tôi, một nỗi buồn, nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi dành cho em.
Fa sol la si, si si sol, re2 do2 do2 la sol fa-sol la fa la si
Điệp khúc
Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa ước hẹn.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
Mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi.
Do2 re2 fa2 re2 do2 si si do2 d2o do2 sol la
Em vội ra đi, không giã từ, tháng năm vẫn trôi dần qua tôi chờ tin em.
Sol fa sol si, si si sol sol re do2 do2 la sol fa, sol fa sol si

kỉ niệm trong tôi đã phai mờ.
Fa sol la si, si si sol
gìơ em bước đi theo chồng, bỏ lại trong tôi miọt bóng hình.
Sol do2 do2 la sol fa, Fa sol la si, si si sol
nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em
re2 do2 do2 la sol fa-sol la fa la si
Khi biết tin em rồi, lòng tôi bỗng se thắt lại.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân nga, xe hoa dừng lại.
Do2 re2 fa2 re2 do2 si si do2 do2 do2 sol la

Em làm cô dâu, mặc áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, mình tôi đơn côi...
Fa sol la si, si si sol,re2 do2 do2 la sol fa-sol la fa la si
Kỷ niệm trong tôi, đã phai mờ.
Fa sol la si, si si sol
Giờ em bước đi theo chồng, mình tôi đơn côi... Mình tôi đơn côi.
sol do2 do2 la sol fa, sol la si do2, sol la si do2

Đăng nhập để bình luận bài viết