Cảm âm Người Ấy | Trịnh Thăng Bình cho sáo trúc

Cảm âm Người Ấy | Trịnh Thăng Bình cho sáo trúc
Lượt xem : 362
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-28

Hôm qua anh thấy. Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy ?
La La SibĐô2 La Sol Đô2 .. …… Fa Fa Sol La Fa Mi Mi La
Giật mình nhận ra không phải em.
Rê Rê Mi Fa ……. Sol Sol-La Fa
Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu ?
Đô2 Đô2 Sib La Fa Sol La Sol …
Bao lâu ta đã không gặp nhau ?
La La Sib Đô2 La Sol Đô2
Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu ?
Fa Fa Sol La Fa Mi Mi La
Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này.
Rê Rê Mi Fa ……. Sol Sol-La Fa
Chẳng biết phải nên làm gì đây ?
Đô2 Đô2 Sib La Fa … Mi Fa

Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này ?
Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Rê2 Rê2, Đô2 Đô2 SibĐô2 Đô2 La
Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy.
La SibLa SibLa SibLa Fa Sol La
Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì ?
Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Rê2 Rê2, Đô2 Đô2 SibĐô2 Đô2 La
Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy ?
Đô2 Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Sol2

Điệp Khúc

Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu ?
Đô2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2 La2 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều ?
Đô2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2 La2 La2 Fa2 Fa2 Mi2
Anh nhớ em nhiều…Anh nhớ em nhiều.
Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 .. Mi2 Fa2 Rê2 Đô2
Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong ?
Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Sib2 La2 Sol2 Fa2 Sol

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không ?
Đô2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2 La2 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng ?
Đô2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2 La2 La2 Fa2 Fa2 Mi2
Anh nhớ em nhiều…Anh nhớ em nhiều.
Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 .. Mi2 Fa2 Rê2 Đô2
Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.
Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Sib2 La2 Sol2 Fa2, Sib2 La2 Sol2 … Mi2 Fa2 ….

Đăng nhập để bình luận bài viết