Cảm âm Mặt Trời Của Em JustaTee x Phương Ly

Cảm âm Mặt Trời Của Em JustaTee x Phương Ly
Lượt xem : 231
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

Mặt trời kia dù ở đâu 

La la sib do2 sol2 mi2

Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu 

Sol la la si do2 mi2 re2

Dù là mình xa cách nhau 

Sol sol la sib sol2 fa2

Ánh sáng ấy vẫn là như thế 

F2 m2 f2 m2 d2 r2 m2

Vậy mà sau khi không có anh 

l l l si d2 sol2 m2

Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh 

l l l si d2 r2 m2 r2

Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh 

sol l si d2 sol2 f2 f2 f2 m2 d2 d2 f2 m2 d2

 

Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em 

d2 l2 si d2 l2 si d2 m2 m2 r2

Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem

La do2 la la sol d2 la

Anh lặng thầm và đi theo em

sol mi mi mi sol sol sol 

Cùng em qua con đường tối đèn 

la si d2 d2 la d2 la

Đèn đường khuya dù không sáng lên 

la d2 r2 d2 r2 m2 d2

Đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu êm 

d2 r2 m2 f2 m2 r2 d2 si r2 d2

 

Giờ thì cứ thế người thì cứ thế 

d2 d2 r2 m2 d2 d2 r2 m2

Cuốn lấy nhau 

m2 m2 r2

Em đâu hay nếu mai này mây trời 

r2 r2 r2 m2 r2 d2 r2 d2

Giang tay che mất anh nhìn xa vời 

r2 r2 r2 m2 r2 d2 r2 d2

Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến 

d2 d2 r2 m2 d2 d2 r2 m2

Sẽ đến thôi 

m2 m2 r2

Em luôn tin phía sau cần ngủ mê 

r2 r2 r2 m2 r2 d2 r2 d2

Anh sẽ về 

r2 m2 d2

 

Mặt trời kia dù ở đâu 

La la sib do2 sol2 mi2

Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu 

Sol la la si do2 mi2 re2

Dù là mình xa cách nhau 

Sol sol la sib sol2 fa2

Ánh sáng ấy vẫn là như thế 

F2 m2 f2 m2 d2 r2 m2

Vậy mà sau khi không có anh 

l l l si d2 sol2 m2

Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh 

l l l si d2 r2 m2 r2

Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh 

sol l si d2 sol2 f2 f2 f2 m2 d2 d2 f2 m2 d2 

 

I just wanna be with you

d2 r2 m2 m2 d2 d2 l2 

I just wanna be with you 

si d2 si si la si sol

I just wanna be wanna be with you 

d2 r2 m2 r2 d2 m2 r2 d2 f2 m2

 

I just wanna be with you

d2 r2 m2 m2 d2 d2 l2 

I just wanna be with you 

si d2 si si la si sol

I just wanna be wanna be with you 

d2 r2 m2 r2 d2 m2 r2 d2 r2 d2

 

Rap: 

Just just just I'm just I'm just ah 

Anh call để cho em nghe đôi lời 

Anh đang ở nơi không em không người 

Mây và gió đang thay lời anh nhớ em, nhớ luôn tiếng cười 

Em núp sau màn mây nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi 

Cause I'm in love with you you 

Cause I'm in love with you 

 

Giờ thì cứ thế người thì cứ thế 

Cuốn lấy nhau 

Em đâu hay nếu mai này mây trời 

Giang tay che mất anh nhìn xa vời 

Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến 

Sẽ đến thôi 

Em luôn tin phía sau cần ngủ mê 

Anh sẽ về 

 

Mặt trời kia dù ở đâu 

La la sib do2 sol2 mi2

Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu 

Sol la la si do2 mi2 re2

Dù là mình xa cách nhau 

Sol sol la sib sol2 fa2

Ánh sáng ấy vẫn là như thế 

F2 m2 f2 m2 d2 r2 m2

Vậy mà sau khi không có anh 

l l l si d2 sol2 m2

Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh 

l l l si d2 r2 m2 r2

Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh 

sol l si d2 sol2 f2 f2 f2 m2 d2 d2 f2 m2 d2

 

Mặt trời ở đâu cũng sẽ như thế 

Không có anh, ánh sáng ấy không tới nơi em 

Fly away just you and me 

Fly away 

Just wanna be with you 

 

Mặt trời kia dù ở đâu 

La la sib do2 sol2 mi2

Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu 

Sol la la si do2 mi2 re2

Dù là mình xa cách nhau 

Sol sol la sib sol2 fa2

Ánh sáng ấy vẫn là như thế 

F2 m2 f2 m2 d2 r2 m2

Vậy mà sau khi không có anh 

l l l si d2 sol2 m2

Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh 

l l l si d2 r2 m2 r2

Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh 

sol l si d2 sol2 f2 f2 f2 m2 d2 d2 f2 m2 d2

 

I just wanna be with you

d2 r2 m2 m2 d2 d2 l2 

I just wanna be with you 

si d2 si si la si sol

I just wanna be wanna be with you 

d2 r2 m2 r2 d2 m2 r2 d2 f2 m2

 

I just wanna be with you

d2 r2 m2 m2 d2 d2 l2 

I just wanna be with you 

si d2 si si la si sol

I just wanna be wanna be with you 

d2 r2 m2 r2 d2 m2 r2 d2 r2 d2

Tags : JustaTee
Đăng nhập để bình luận bài viết