Cảm âm Gọi Tên Em Trong Đêm - The Men

Cảm âm Gọi Tên Em Trong Đêm - The Men
Lượt xem : 285
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

Đêm nghe hạt mưa rơi, lòng chợt nhớ em, vô cùng..

F2-F2-R2-M2-F2,  -R2-R2-F2-M2,  -D2 -S,L..

Chuyện tình ngày ấy, không sao quên được..

XB-XB-D2-R2,  -D2-D2-XB-L..

Giờ hai ta ở hai nơi, lòng người có nghĩ đến, bao giờ,,

R2-M2-F2-R2-M2-F2,  -R2-R2-L2-L2-L2,  -S2,F2 -M2,,

Lúc trước anh ra đi, là có lý do..

F2-F2-R2-R2-R2,  -D2-F2-F2-R2..

-------------------------------------------------------

Nếu biết trước tương lai, anh đã chẳng yêu em.

XB-XB-XB-L-S, L-L-L-S-F

Nhưng con tim anh đây thật không sao quên được em, người ơi.

F-F-F-F-F-R-S-S-S-F-S,  F -S,L.

[[ Nhưng con tim không thể quên được em người hỡi ]].

[[ F-F-F-F-F-R-S-F-S-F -S,L ]].

Nước mắt đã rơi vì nhớ em, mong em trong từng đêm vắng.

XB-XB-XB-XB-S-XB-L,  -L-L-S-F-S-L.

Mong cho em luôn được, hạnh phúc nơi phương trời xa..!!!

XB-XB-XB-XB-XB,  -L-R2-D2-D2-L-D2..!!!

==================================

[ĐK:]

Gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa.

L-F2-F2-F2-F2, -R2-D2-L-R2-D2.

Người yêu ơi hãy quên, những năm tháng êm đềm hôm nào.

L-F2-F2-F2-R2,  -R2-D2-R2-D2-L-D2-L.

Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đắng cay.

L-F2-F2-F2-F2, -R2-R2-F2-R2-F2-F2-M2.

Một thế giới khác mang anh đi, chẳng thể nào có em.

L-F2-F2-F2-F2-F2-F2,  -R2-R2-R2-L2-S2.

-------------------------------------------------------

Gọi tên em trong đêm, sẽ chẳng thể có nhau.

L-F2-F2-F2-F2, -R2-D2-L-R2-D2.

Tình duyên ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài.

L-F2-F2-F2-R2,  -R2-D2-R2-D2-L-D2-L.

Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đớn đau.

L-F2-F2-F2-F2, -R2-R2-F2-R2-F2-F2-M2.

Một thế giới khác mang anh đi, chia đôi tình chúng ta.

L-F2-F2-F2-F2-F2-F2,  -F2-F2-R2-L2-S2.

Cách xa hai phương trời...!

F2-M2-R2-M2-R2...!

-------------------------------------------------------

Mong em qua bao đêm, trái tim này xót xa..

F2-F2-F2-F2-F2, -R2-D2-L-R2-D2.

Người yêu ơi hãy quên, tình nồng say từng năm tháng.

L-F2-F2-F2-R2,  -F2-F2-S2-F2-S2-L2.

Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đắng cay.

L-F2-F2-F2-F2, -R2-R2-F2-R2-F2-F2-M2.

Một thế giới khác mang anh đi, chẳng thể nào có em.

L-F2-F2-F2-F2-F2-F2,  -R2-R2-R2-L2-S2.

Cách xa,,,  hai phương.. trời...!

F2-M2,,, -R2-M2..  -R2...!

Tags : The Men
Đăng nhập để bình luận bài viết