Cảm âm Giả Vờ Thương Anh Được Không Chu Bin

Cảm âm Giả Vờ Thương Anh Được Không Chu Bin
Lượt xem : 301
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

FA MI RÊ FA ( SOL LA ) ( FA SOL ) SOL 

 MI RÊ ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ la la sol la FA MI RÊ ( RÊ FA ) ( SOL LA ) SOL ĐÔ RÊ MI MI MI MI ( MI FA ) RÊ MI FA RÊ ( SOL LA ) FA ( FA SOL ) SOL 

 MI RÊ ĐÔ ĐÔ ( ĐÔ RÊ ) la sol ( sol la ) 

 MI MI RÊ RÊ ( SOL LA ) SOL SOL SOL 

 MI RÊ MI RÊ MI RÊ ( MI FA ) ( ĐÔ RÊ ) 

 

 RÊ3 RÊ3 ĐÔ3 ( ĐÔ3 RÊ3 ) ĐÔ3 ( ĐÔ3 RÊ3 ) LA SOL SOL 

 SOL ( SOL LA ) ( LA ĐÔ3 ) ĐÔ3 ĐÔ3 LA SOL LA LA 

 ( ĐÔ3 RÊ3 ) RÊ3 RÊ3 ĐÔ3 ( ĐÔ3 RÊ3 ) RÊ3 RÊ3 ( FA3 SOL3 ) 

 RÊ3 ( RÊ3 MI3 ) ĐÔ3 ĐÔ3 ĐÔ3 

 ĐÔ3 RÊ3 ( RÊ3 MI3 ) MI3 MI3 MI3 ĐÔ3 ( ĐÔ3 RÊ3 ) 

 RÊ3 RÊ3 ĐÔ3 ( ĐÔ3 RÊ3 ) ĐÔ3 ( ĐÔ3 RÊ3 ) LA SOL SOL 

 RÊ3 RÊ3 ĐÔ3 ( ĐÔ3 RÊ3 ) RÊ3 RÊ3 ( ( FA3 SOL3 ) SOL3 MI3 ( RÊ3 MI3 ) MI3 ĐÔ3 ĐÔ3 

 ĐÔ3 RÊ3 MI3 MI3 MI3 MI3 MI3 RÊ3 ĐÔ3 ( ĐÔ3 RÊ3 )

Tags : Nhạc trẻ
Đăng nhập để bình luận bài viết