Cảm âm Gấu Ở Đâu Khi Gió Đông Về

Cảm âm Gấu Ở Đâu Khi Gió Đông Về
Lượt xem : 294
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

D F S L S S S

Người ta hạnh phúc tay trong tay

D S L S F M F

Mà sao mắt tôi lại lệ cay

D F F F R R F D

mà sao tim tôi lại buồn thế này

F F F M R M F

Tại sao? Bao lâu nay vui buồn ai hay

F F F F M M R M D

Bao nhiêu tâm tư chẳng thể nào giãi bày

S S L L L R R R D D L L S

Bao cố gắng chẳng thoát nổi được kiếp ép ây.

 

D F S L S S S

Nhiều tôi ngắm tôi trong gương

S F S L L S F

Khuôn mặt cũng có chút dễ thương

L L S S F R D

Tính cách cũng đâu đến nỗi dị thường

F F F F M R M F

Mà sao? Ấm ức tôi lên hỏi tận trung ương

F F F F R R F D

Chua xót về hỏi lại xã phường

L F S R S S F S S

Cuối cùng vẫn là forever alone

dk

S F S F S L, F F F S S F D’

Ông trời ơi vì sao thế ? chẳng lẽ nào như con lại ế

D’ D’ D’ R’ F’, L F’ M’ R’ D’ L

Gấu ơ còn chưa có mà gió đông nay đã về

L L S S S F, R R R F R D

Ngẫm thấy ôi sao ê chề, Bạn bè người yêu đề huề

D S L L S L S F R R F S

Mà tôi sớm tối vẫn một mình đi về đơn côi

 

S F S F S L, F S S F D’ D’

D’ D’ D’ R’ F’, L F’ M’ R’ D’ L

L S L L S F, M F M F S D

Xb Xb Xb L S, Xb Xb Xb L S

L L L S F

D F S L S S S

D S L S F M F

D F F F R R F D

F F F M R M F

F F F F M M R M D

S S L L L R R R D D L L S

D F S L S S S

S F S L L S F

L L S S F R D

F F F F M R M F

F F F F R R F D

L F S R S S F D' D'

S F S F S L, F F F S S F D’

D’ D’ D’ R’ F’, L F’ M’ R’ D’ L

L L S S S F, R R R F R D

D S L L S L S F R R F S

S F S F S L, F S S F D’ D’

D’ D’ D’ R’ F’, L F’ M’ R’ D’ L

L S L L S F, M F M F S D

Xb Xb Xb L S, Xb Xb Xb L S

L L L S F

S F S F S L, F F F S S F D’

D’ D’ D’ R’ F’, L F’ M’ R’ D’ L

L L S S S F, R R R F R D

D S L L S L S F R R R' D'

S F S F S L, F S S F D’ D’

D’ D’ D’ R’ F’, L F’ M’ R’ D’ L

L S L L S F, M F M F S D

Xb Xb Xb L S, Xb Xb Xb L S

L L L S F

Tags : Nhạc trẻ
Đăng nhập để bình luận bài viết