Cảm âm Dĩ Vãng Cuộc Tình - Tuấn Hưng

Cảm âm Dĩ Vãng Cuộc Tình - Tuấn Hưng
Lượt xem : 482
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

fa mi rê rê rê fa sol la
fa la sol sol sol fa mi re
fa mi re đo re fa la rê2
la rê2 đô2 đô2 đô2 la sol la

fa mi rê rê rê fa sol la
fa la sol sol sol fa mi re
fa mi re đo re fa la rê2
đô2 rê2 mi2 mi2 mi2 rê2 đô2 rê2
đk chơi ở quãng 2 nhé
fa sol la la la la fa la sol
mi fa sol sol sol do sol fa
rê mi fa
re fa sol
fa sol la
fa sol la la la la fa la sol
mi fa sol sol sol do sol fa
re mi fa 
mi fa sol
fa mi re

Tags : Tuấn Hưng
Đăng nhập để bình luận bài viết