Cảm âm Bay Giữa Ngân Hà - Nam Cường !

Cảm âm Bay Giữa Ngân Hà - Nam Cường !
Lượt xem : 512
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-07-27

Tone Thấp : 

 

Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao,

Mi sol la la sol la sol mi re mi sol sol 

Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ,

Mi sol la la sol la sol mi re do re mi re

Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé,

Mi re do do re mi sol 

Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh,

Mi re do do la si do2

Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em,

Mi re do do re re do re re

 

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

Mi sol la la sol la sol mi re mi sol sol 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

Mi sol la la sol la sol mi re do re mi re

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

Mi re do do re mi sol do re mi re mi si do2

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

La si do2 do2 la do2 si la si do2

 

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

Sol2 re2 do2 mi si do2 si

Chỉ là do ánh mắt một người,

La sol la mi2 mi2 la sol

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

La si do2 do2 re2 sol2 re2 

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2

Để mãi mãi chở che suốt đời,

Sol2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

Do2 si la la mi2 re2 do2 si sol la

 

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

Mi sol la la sol la sol mi re mi sol sol 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

Mi sol la la sol la sol mi re do re mi re

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

Mi re do do re mi sol do re mi re mi si do2

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

La si do2 do2 la do2 si la si do2

 

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

Sol2 re2 do2 mi si do2 si

Chỉ là do ánh mắt một người,

La sol la mi2 mi2 la sol

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

La si do2 do2 re2 sol2 re2 

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2

Để mãi mãi chở che suốt đời,

Sol2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

Do2 si la la mi2 re2 do2 si sol la

 

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

Sol2 re2 do2 mi si do2 si

Chỉ là do ánh mắt một người,

La sol la mi2 mi2 la sol

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

La si do2 do2 re2 sol2 re2 

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

Sol do2 re2 mi2 sol2 do2 mi2 re2

Để mãi mãi chở che suốt đời,

Sol2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2 do2

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

Do2 si la la mi2 re2 do2 si sol la

 

Tone cao: 

 

Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao,

La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol la do2 do2 

Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ,

La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la fa sol la sol

Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé,

La sol fa re sol la do2

Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh,

La sol fa fa la re2 mi2

Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em,

La sol fa fa sol sol fa sol sol

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol la do2 do2 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la fa sol la sol

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

Fa sol la sol la do2 do2,fa sol la sol la re2 mi2

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

Re2 mi2 fa2 fa2 re2 fa2 mi2 re2 fa2 fa2

 

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

La2 sol2 fa2 la re2 fa2 mi2 

Chỉ là do ánh mắt một người,

Re2 do2 re2 la2 la2 do2 do2

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

Re2 mi2 fa2 sol2 la2 do3 sol2

 

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2

Để mãi mãi chở che suốt đời,

Do3 do3 do3 la2 sol2 la2 fa2

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

Fa2 mi2 re2 re2 la2 sol2 do2 re2

 

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol la do2 do2 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

La do2 re2 re2 do2 re2 do2 la fa sol la sol

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

Fa sol la sol la do2 do2,fa sol la sol la re2 mi2

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

Re2 mi2 fa2 fa2 re2 fa2 mi2 re2 fa2 fa2

 

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

La2 sol2 fa2 la re2 fa2 mi2 

Chỉ là do ánh mắt một người,

Re2 do2 re2 la2 la2 do2 do2

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

Re2 mi2 fa2 sol2 la2 do3 sol2

 

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2

Để mãi mãi chở che suốt đời,

Do3 do3 do3 la2 sol2 la2 fa2

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

Fa2 mi2 re2 re2 la2 sol2 do2 re2

 

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

La2 sol2 fa2 la re2 fa2 mi2 

Chỉ là do ánh mắt một người,

Re2 do2 re2 la2 la2 do2 do2

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

Re2 mi2 fa2 sol2 la2 do3 sol2

 

Và anh vẫn muốn được ôm lấy em,

Do2 fa2 sol2 la2 do2 fa2 la2 sol2

Để mãi mãi chở che suốt đời,

Do3 do3 do3 la2 sol2 la2 fa2

Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay

Fa2 mi2 re2 re2 la2 sol2 do2 re2

Tags : Nhạc trẻ
Đăng nhập để bình luận bài viết