Cảm âm bài hát Futari No Kimochi

Cảm âm bài hát Futari No Kimochi
Lượt xem : 325
Người đăng : Chi Tran / Time : 2020-04-29

Re fa sol
Sol sib do2
Re2 fa2 re2
Do2 sib sol
Re2 do2 sol
Re2 do2 sol
Fa re

Re fa sol
Sol sib do2
Re2 fa2 re2
Do2 la sol
Re2 do2 sol 
Re2 do2 sol
Fa sol

RE2 fa2 sol2, fa2 sol2, la2 fa2 sol2, fa2 do2 re2
Re2 fa2 sol2, fa2 sol2, sib2 la2 fa2 re2.
Re2 fa2 sol2, fa2 sol2, la2 fa2 sol2, fa2 do2 re2
Re2 do2 sol
Re2 do2 sol
Fa sol

Đăng nhập để bình luận bài viết