Cảm âm Vì Dân Nhân Quên Mình nhạc cách mạng hay !

Cảm âm Vì Dân Nhân Quên Mình nhạc cách mạng hay !
Lượt xem : 207
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

Vì nhân dân quên mình 
do mi sol mi re do
Vì nhân dân hy sinh 
do mi sol si re2 do2
Anh em ơi, vì nhân dân quên mình 
do2 do2 do2 la si do2 si la sol
Đoàn Vệ quốc chúng ta, ở nhân dân mà ra 
sol do2 mi2 mi2 re2 do2, sol si do2 sol la
Được dân mến, được dân tin muôn phần 
sol la do2 sol la la sol mi

Thề vì dân suốt đời 
do mi sol mi re do
Thề tranh đấu không ngừng 
do mi sol si re2 do2
Vì đất nước thân yêu mà hy sinh 
do2 do2 do2 la si do2 si la sol
Thề diệt hết đế quốc kia, giành tự do hòa bình 
sol do2 mi2 mi2 re2 do2, sol la do2 do2 si la
Đoàn Vệ quốc quên mình vì nhân dân 
sol si re2 do2 si sol mi sol do2

Đoạn 2 tương tự:

Thề noi gương Bác Hồ 
Vì nhân dân gian lao 
Trong bao năm Người tranh đấu không ngừng 
Người chỉ biết có dân, ngày ngày lo sao cho 
Toàn dân ấm, toàn dân no, được học hành

Người chỉ vui khi nào 
Toàn dân hết đau thương 
Người tranh đấu đem tương lai về cho dân 
Đoàn Vệ quốc chúng ta là con yêu của Người 
Thề noi gương suốt đời vì nhân dân.

Đăng nhập để bình luận bài viết