Cảm âm Tiến Quân Ca (Bài Hát Chào Cờ ) Sáo Trúc !

Cảm âm Tiến Quân Ca  (Bài Hát Chào Cờ ) Sáo Trúc !
Lượt xem : 565
Người đăng : Chi Tran / Time : 2019-06-13

Đoàn quân Việt Nam đi 

do2 re2 do2 fa2 fa2

Chung lòng cứu quốc

son2 fa2 la2 la2

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa

son2 fa2 re2 fa2 fa2 re2 do2 la do2

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước

fa2 son2 la2 la2 la2 son2 fa2 do3

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca

la2 fa2 son2 son2 la2 fa2 re2 fa2

Đường vinh quang xây xác quân thù

la2 sib2 do3 do3 re3 do3 la2

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu

la2 son2 fa2 do2 mi2 mi2 son2 fa2

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng

la2 sib2 do3 do3 re3 do3 son2

Tiến mau ra sa trường

la2 son2 fa2 fa2 do2

Tiến lên! Cùng tiến lên! 

do3 la2 fa2 re3 do3

Nước non Việt Nam ta vững bền.

la2 son2 do2 son2 son2 la2 fa2

Đăng nhập để bình luận bài viết